În fața ta

În fața ta
26-29 sept 2017

Pe tavan stă întins un, să-i spunem, vis
Coborâm privirile, mergem mai departe

O pauza scurtă…
Acum

Intrați vă rog în scenă!

Ne apropiem încet spre o altă latură a încăperii
Cu ochii doar,
Pătrundem printr-o fereastră
Este deschisă, în adierea vântului se clatină mofturoasă.
Vedem cum se ridică un contur să-și lumineze fața
Parcă ar vrea să inspire tot aerul proaspăt prins în lumina dimineții răcoroase,
Adânc în piept să-l păstreze pentru un timp măcar.
O fi a mea?
Nu
Poate a ta
Nu știu
Figura!

Pe pereți, tavan, podea încă se mai joacă liniștea
Cu visul ei care acum apare în linii,
Pete,
Când și când câte-o lumină Atârnată pe perete ca un tablou strâmb fără ramă

O pauză scurtă

Nu se mai observă nici linii, nici pete, nici…
Nimic?!

Ochii încearcă să vorbească,
Cu trupul să se întâlnească,
Un contact cu termen limitat e deajuns acum.

Pauza s-a micșorat a fost strânsă în pumnii grei ai întunericului ei.

Unde i-o fi gândul când ochii,
Vor să dea o fugă pe fereastră
Unde i-or fi ochii când afară plouă, ninge sau e soare
Poate doar se dezmiardă privind necunoscutul
Unde-i este pielea răstignită
Și sufletul, inima sau cum i-o mai zice…
E și el agățat?
Poate-i prins într-o capcană
Apoi dus într-o cușcă
Și mutat din nou în altă închisoare,
Apoi alta și…
Și iar
I se spune să-și așteapte cuminte plecarea.

Cuminte,

Ei și dacă ar primi aripi
Ce ar face cu ele,
Le-ar mânca
Dintr-un prim instinct sălbatic?

Ce-o mai fi acolo pe fereastră,
Colțuri de rai poate
Vai iertați-ii sufletului gândul pofticios
Ar mânca și raiul colț după colț
Iar miezul l-ar savura,
Chiar și așa sătul, gură după gură
L-ar înghiți până la ultima îmbucătură
Cu al ei punct culminant cu final fatal.

Avem acum o încăpere inundată
De vise pe pereți în aer și tavane
Iar pe podea stă întins profilul
Contemplându-și amețita stare.

(Fotografia este de pe internet, felicitări autorului :))

Publicat de

LuisaCube

I am Luisa Cube, I finished the High School of Arts in Suceava, RO. In 2004 I finished the Faculty of Design in Timisoara, RO. I did a lot of Interior Design work but my heart was still in the plastic arts. From 2016 I started to paint constantly. Since June 2019 I have been living with my family in Turin, Italy where I continue to paint and explore the world of arts. My belief I paint to unravel my memories, to find answers and then replace them with other questions, to explain my own life, to understand what surrounds me, to find my peace, because I like light and darkness, because loneliness is beautiful, to understand the ones around me, to love those who are worthy of my love, because I’m human, not animal, so I dream and nourish thoughts about the future, because I love people, because I like to select them, because a color can change a thought, because a line can change meaning, because sensitivity, naivety and truth can be great powers that man may or may not have, for the world I am living in is absurd, because art has no value, it is not a direct necessity like water but nevertheless, itcan make your blood flow warmer or cooler, more aggressive or quieter. Although it is not water, food or sex, it can give you life or kill you. Because it is useless! And it’s precisely its apparent uselessness that makes it worthwhile. It’s a jewel!!! Because art is talking about what my generation is living, because I can recreate through art the ancestral experience of my foregoers. Because we humans have opinions, dreams, feelings, hopes that shall be seen through art by our children, yours and theirs! Art... may it be painting, graphics, poetry, music, theater or architecture, balances the world. I was late for about 20 years, I ate the poisoned apple, I combed my hair with my stepmother’s hair brush, I burned my feet like Pinocchio, I fell into the rabbit’s hole, I lost myself among the characters in the Legends of Olympus, I roamed on the Little Prince’s planets, I cried for the little girl with the matches, I cried for Jesus, I was delayed for a while, but I did not die. Luisa Cube, Timisoara 2018 Crezul meu Pictez pentru a-mi descâlci amintiri, pentru a găsi răspunsuri apoi a le înlocui cu alte întrebări, pentru a-mi explica propria-mi viață, pentru a înțelege ce mă înconjoară, pentru a-mi găsi liniștea, pentru că-mi place lumina și întunericul, pentru că-i frumoasă singurătatea, pentru a-i înțelege pe cei din jurul meu, pentru a-i iubi pe cei ce merită dragostea mea, pentru că sunt om nu animal așadar am vise și gânduri de viitor, pentru că iubesc oamenii, pentru că îmi place să îi aleg, deoarece o culoare poate schimba un gând, deoarece o linie poate schimba un sens, pentru că sensibilitatea, naivitatea și adevărul pot fi puteri mari pe care le poate avea sau nu omul, pentru că lumea în care trăiesc este absurdă, pentru că arta nu are valoare, nu este o necesitate directă precum apa dar tot ea, arta poate să facă să curgă sângele prin tine mai cald sau mai rece, mai agresiv sau mai calm. Deși nu e apă, mâncare sau sex îți poate da viață sau te poate omorî. Deoarece este inutilă! Și tocmai aparenta inutilitate a ei o poate face valoroasă. E o bijuterie!!! Pentru că vorbește despre ce trăiește generația mea, pentru că pot trăi prin ea experiențele străbunilor mei. Deoarece noi oamenii avem păreri, vise, sentimente, speranțe pe care le vor vedea prin ea și copiii noștri, ai voștri și ai lor! Arta …că e pictură, grafică, poezie, muzică, teatru sau arhitectură echilibrează lumea. Am întârziat vreo 20 de ani, am mâncat mărul otrăvit, m-am pieptănat cu peria mamei vitregi, mi-am ars picioarele ca Pinochio, am căzut în scorbura iepurelui, m-am pierdut printre personajele din Legendele Olimpului, am hoinarit pe planetele Micului Prinț, am plâns pentru fetița cu chibrituri, am plâns pentru Iisus, am întârziat un pic dar n-am murit. Luisa Cube, Timisoara 2018

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s