Trunchi

IMG_7198

Trunchi
15 Aprilie 2015

Am sculptat în trunchiul meu
Înscris ca într-o piramidă înaltă
Un crater
Prin care lava să treacă…
Și a trecut.
După ce s-a pietrificat,
Am sculptat din nou
Am dat de un izvor
Era cald,
Pesemne ceva sub el clocotea
Am sculptat greu,
Înotând în fiecare zi puțin mai mult
Când apa devenea tot mai fierbinte
Și adâncimea tot mai greu de stăpânit
Totuși, am continuat

Am învățat.
În fiecare zi stăteam tot mai mult sub apă
Și mă întrebam
Dacă voi muri înecată
Sau arsă
Se auzea cum clocotea,
Acolo undeva…
Sub apă.
Și totuși mai puteam sculpta.

Peșteri nu am cioplit
Dar știu ce sunt și nu-mi plac
Reci, umede și întunecate
Nu…
Prefer apa sub care vulcanul ca un câine de pază din când în când se trezește mirosind otrava.

Știe cât și când să răbufnească
Știu și eu că până la urmă vrea doar să mă sece
Latent, atent cu siguranța
Unui chirurg
Ce-ți schimbă valva din piept, nimic mai mult.

Am sculptat cu dalta și cu ciocanul am lovit în ea
Pentru ca așa am primit ordin de sus
Fără să mai înțeleg de ce?!
Am fixat dalta
A căzut apoi greutatea
Și a fost destul…
Nu mai țin minte nici ce a fost
Nici ce a urmat
Nici la ce folos.

Ah…dar ce plăcut când am modelat în lut acel trunchi
Țâșnea pământul din pumni
Printre degete ca niște viermi deformați
Îmi închipui pe chirurg acum
Cum îți modelează o nouă viață
Sau îți construiește un nou mormântul.

Am sculptat și cu un fel de ace
Ca în picturile pointiliste
Înțepătură lângă înțepătură
Fiecare cu aceeași egală măsură
Și din fiecare urmă
Ieșea câte o lava mică de sânge cald ce se usuca în scurt timp.
Vai dar ce frumos tatuaj!

Am sculptat în piatră
Pe mormânt îmi voi scrie:
Libertate!

Îmi place să sculptez în trunchi!

Chiar dacă nu văd rezultatul
Nu-l pot fotografia
Nu-l pot picta
Nu-l pot nici chiar sculpta
Nu-l pot scrie
Dar il pot simți…

Așa că,
Îmi continui sculptura și mâine.

Publicat de

LuisaCube

I am Luisa Cube, I finished the High School of Arts in Suceava, RO. In 2004 I finished the Faculty of Design in Timisoara, RO. I did a lot of Interior Design work but my heart was still in the plastic arts. From 2016 I started to paint constantly. Since June 2019 I have been living with my family in Turin, Italy where I continue to paint and explore the world of arts. My belief I paint to unravel my memories, to find answers and then replace them with other questions, to explain my own life, to understand what surrounds me, to find my peace, because I like light and darkness, because loneliness is beautiful, to understand the ones around me, to love those who are worthy of my love, because I’m human, not animal, so I dream and nourish thoughts about the future, because I love people, because I like to select them, because a color can change a thought, because a line can change meaning, because sensitivity, naivety and truth can be great powers that man may or may not have, for the world I am living in is absurd, because art has no value, it is not a direct necessity like water but nevertheless, itcan make your blood flow warmer or cooler, more aggressive or quieter. Although it is not water, food or sex, it can give you life or kill you. Because it is useless! And it’s precisely its apparent uselessness that makes it worthwhile. It’s a jewel!!! Because art is talking about what my generation is living, because I can recreate through art the ancestral experience of my foregoers. Because we humans have opinions, dreams, feelings, hopes that shall be seen through art by our children, yours and theirs! Art... may it be painting, graphics, poetry, music, theater or architecture, balances the world. I was late for about 20 years, I ate the poisoned apple, I combed my hair with my stepmother’s hair brush, I burned my feet like Pinocchio, I fell into the rabbit’s hole, I lost myself among the characters in the Legends of Olympus, I roamed on the Little Prince’s planets, I cried for the little girl with the matches, I cried for Jesus, I was delayed for a while, but I did not die. Luisa Cube, Timisoara 2018 Crezul meu Pictez pentru a-mi descâlci amintiri, pentru a găsi răspunsuri apoi a le înlocui cu alte întrebări, pentru a-mi explica propria-mi viață, pentru a înțelege ce mă înconjoară, pentru a-mi găsi liniștea, pentru că-mi place lumina și întunericul, pentru că-i frumoasă singurătatea, pentru a-i înțelege pe cei din jurul meu, pentru a-i iubi pe cei ce merită dragostea mea, pentru că sunt om nu animal așadar am vise și gânduri de viitor, pentru că iubesc oamenii, pentru că îmi place să îi aleg, deoarece o culoare poate schimba un gând, deoarece o linie poate schimba un sens, pentru că sensibilitatea, naivitatea și adevărul pot fi puteri mari pe care le poate avea sau nu omul, pentru că lumea în care trăiesc este absurdă, pentru că arta nu are valoare, nu este o necesitate directă precum apa dar tot ea, arta poate să facă să curgă sângele prin tine mai cald sau mai rece, mai agresiv sau mai calm. Deși nu e apă, mâncare sau sex îți poate da viață sau te poate omorî. Deoarece este inutilă! Și tocmai aparenta inutilitate a ei o poate face valoroasă. E o bijuterie!!! Pentru că vorbește despre ce trăiește generația mea, pentru că pot trăi prin ea experiențele străbunilor mei. Deoarece noi oamenii avem păreri, vise, sentimente, speranțe pe care le vor vedea prin ea și copiii noștri, ai voștri și ai lor! Arta …că e pictură, grafică, poezie, muzică, teatru sau arhitectură echilibrează lumea. Am întârziat vreo 20 de ani, am mâncat mărul otrăvit, m-am pieptănat cu peria mamei vitregi, mi-am ars picioarele ca Pinochio, am căzut în scorbura iepurelui, m-am pierdut printre personajele din Legendele Olimpului, am hoinarit pe planetele Micului Prinț, am plâns pentru fetița cu chibrituri, am plâns pentru Iisus, am întârziat un pic dar n-am murit. Luisa Cube, Timisoara 2018

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s