O zi, o mărgea

o margea stralucitoare

O zi, O mărgea
17 mai 2017

Tot speră că v-a afla de un capăt de ață să pună pe ea câte o mărgea, încet, încet una câte una. Mărgelele le confecționez aici, spunea ea, rup bucăți mici ca dintr-un miez de pâine încă aburindă, le plimb printre degete, apoi în palme ca atunci când te rogi, frământând bobița încet, foarte încet, cu grijă să nu cadă, să nu se murdărească.
Apoi deschizi palmele și ca de fiecare dată ești uimit de acea mică biluță cum ruptă din carnea ta a fost. 
Cum spuneam. O observi, o lași să se rostogolească în palma un pic închisă ca a cerșetorului. Cu capul aplecat spre ea, te întrebi, te bucuri, te întristezi, zâmbești sau poate cazi într-un râs sălbatic.
Vai…cum se rostogolește acum de la sughițul tău!

După încărcătura de emoții ce tocmai ți-a provocat-o, acum te asigură că e sinceră, că e unică, iar tu o crezi, nu ai cum să pui la îndoială ceea ce îți promite o biluță ruptă din pâinea ta caldă.

Pauza

Acum trebuie să îi definească starea, are nevoie să fie „șlefuită”, dar nu înainte de a fi coaptă la temperatura potrivită pentru a ajunge o mărgea strălucitoare. Dar până ajunge în flăcări este nevoie să îi facem o gaură potrivită cu firul de ață pe care l-a gasit, l-a păstrat. Cel despre care am vorbit mai sus. Acest moment trebuie realizat cu mare atenție pentru a nu-i deforma rotunjimea care tinde să fie perfectă. În paranteză zic…Nu știu unde-i este capul de se crede așa rotundă, adevarul este că acum mi-e un pic milă de suferința pe care o va îndura. Trebuie să clarificam, aici, un aspect, numai mie mi-e milă, pentru ea este adevărul pur.

Zis și făcut. Situația a fost rezolvată cu aparent succes, vom vedea… mai are de trecut un prag, cel al focului. Focul, rebel își așteaptă bucuros oaspetele ba chiar îi pregătește un drum fin. Dar noi știm…cum intră acolo o ia de gât, care o fi gâtul unei mărgele nu știm dar spunem așa…metaforic și o bagă cu capul în flăcări.
O vezi cum se frământă, acum trebuie să călătorească în acea lume până la strălucire.

Publicat de

LuisaCube

I am Luisa Cube, I finished the High School of Arts in Suceava, RO. In 2004 I finished the Faculty of Design in Timisoara, RO. I did a lot of Interior Design work but my heart was still in the plastic arts. From 2016 I started to paint constantly. Since June 2019 I have been living with my family in Turin, Italy where I continue to paint and explore the world of arts. My belief I paint to unravel my memories, to find answers and then replace them with other questions, to explain my own life, to understand what surrounds me, to find my peace, because I like light and darkness, because loneliness is beautiful, to understand the ones around me, to love those who are worthy of my love, because I’m human, not animal, so I dream and nourish thoughts about the future, because I love people, because I like to select them, because a color can change a thought, because a line can change meaning, because sensitivity, naivety and truth can be great powers that man may or may not have, for the world I am living in is absurd, because art has no value, it is not a direct necessity like water but nevertheless, itcan make your blood flow warmer or cooler, more aggressive or quieter. Although it is not water, food or sex, it can give you life or kill you. Because it is useless! And it’s precisely its apparent uselessness that makes it worthwhile. It’s a jewel!!! Because art is talking about what my generation is living, because I can recreate through art the ancestral experience of my foregoers. Because we humans have opinions, dreams, feelings, hopes that shall be seen through art by our children, yours and theirs! Art... may it be painting, graphics, poetry, music, theater or architecture, balances the world. I was late for about 20 years, I ate the poisoned apple, I combed my hair with my stepmother’s hair brush, I burned my feet like Pinocchio, I fell into the rabbit’s hole, I lost myself among the characters in the Legends of Olympus, I roamed on the Little Prince’s planets, I cried for the little girl with the matches, I cried for Jesus, I was delayed for a while, but I did not die. Luisa Cube, Timisoara 2018 Crezul meu Pictez pentru a-mi descâlci amintiri, pentru a găsi răspunsuri apoi a le înlocui cu alte întrebări, pentru a-mi explica propria-mi viață, pentru a înțelege ce mă înconjoară, pentru a-mi găsi liniștea, pentru că-mi place lumina și întunericul, pentru că-i frumoasă singurătatea, pentru a-i înțelege pe cei din jurul meu, pentru a-i iubi pe cei ce merită dragostea mea, pentru că sunt om nu animal așadar am vise și gânduri de viitor, pentru că iubesc oamenii, pentru că îmi place să îi aleg, deoarece o culoare poate schimba un gând, deoarece o linie poate schimba un sens, pentru că sensibilitatea, naivitatea și adevărul pot fi puteri mari pe care le poate avea sau nu omul, pentru că lumea în care trăiesc este absurdă, pentru că arta nu are valoare, nu este o necesitate directă precum apa dar tot ea, arta poate să facă să curgă sângele prin tine mai cald sau mai rece, mai agresiv sau mai calm. Deși nu e apă, mâncare sau sex îți poate da viață sau te poate omorî. Deoarece este inutilă! Și tocmai aparenta inutilitate a ei o poate face valoroasă. E o bijuterie!!! Pentru că vorbește despre ce trăiește generația mea, pentru că pot trăi prin ea experiențele străbunilor mei. Deoarece noi oamenii avem păreri, vise, sentimente, speranțe pe care le vor vedea prin ea și copiii noștri, ai voștri și ai lor! Arta …că e pictură, grafică, poezie, muzică, teatru sau arhitectură echilibrează lumea. Am întârziat vreo 20 de ani, am mâncat mărul otrăvit, m-am pieptănat cu peria mamei vitregi, mi-am ars picioarele ca Pinochio, am căzut în scorbura iepurelui, m-am pierdut printre personajele din Legendele Olimpului, am hoinarit pe planetele Micului Prinț, am plâns pentru fetița cu chibrituri, am plâns pentru Iisus, am întârziat un pic dar n-am murit. Luisa Cube, Timisoara 2018

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s